For at registrere dig til et tidspunkt for LMK, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.
Det er dit navn, evt. firmanavn, tlf.nr. og e-mail.

De oplysninger, som vi registrer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevarer sikkert, ligesom vi har tavshedspligt.

Du har til enhver tid ret til at få slettet disse oplysninger. Ret blot henvendelse til os, og vi sletter alle dine informationer i forbindelse med booking af tider i LMK.