Docsvest

Alment praktiserende læge Uwe Karstensen Aps
- speciallæge i almen medicin

Docsvest  >  Behandlinger
Vaccinationer, Ultralyd og Akupunktur


Vaccinationer


Rejser til udlandet

Ved rejser til udlandet anbefales for en hel del landes vedkommende vaccinationer. Hvad der bør vaccineres mod afhænger af:

 1. Rejsens varighed (dage, uger, måneder eller år)
 2. Måden der rejses på (billigrejse med rygsæk, forretningsrejse, rejse med rejseselskab)
 3. Rejens mål: Land og region man rejser til (kun store byer eller også i mindre civiliserede dele af landet)

Statens Seruminstitut har en fortegnelse over hvilke vaccinationer der tilrådes ved hvilket rejsemål etc. på vaccination.dk

Udover vaccinationer kommer malariaprofylakse, forebyggende behandling af malaria, på tale.

Fornuftige informationer om udbrud af epidemier samt sygdomme i de enkelte lande findes hos: www.cdc.gov/travel (engelsk)

Vaccinationer mod "hjemlige sygdomme"

Børnevaccinationer

Børnevaccinationsprogrammet beskrives i detailler på statens serum institut (Se under "Public Health" og videre under "Vaccinationer").

Vaccinationer i voksen alder

Den hyppigste vaccination i voksen alder er nok opfriskningsvaccinationen mod stivkrampe (tetanus). Den gives i dag sammen med difteri, så man får opfrisket sin difterivaccination ved samme lejlighed.

Herudover er det vaccination mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker), der kann blive aktuel. Beskrives i detailler på statens serum institut (Se under "Public Health" og videre under "Vaccinationer").

Ultralyd

Ved vissse tilstande som fx muskelknuder, seneskedebetændelse og visse fibersprængninger kan ultralyd have en gavnlig virkning. Ultralydsapparaturet er udstyret med et såkaldt "ultralydshoved" som bevæges hen over huden i små cirkler. Det sender højfrekvente lydbølger ind i vævet, og man mener at det er den varme som opstår ved gnidningen mellem de enkelte muskel- eller senefibre, der giver virkningen

Behandlingen foretages vanligvis tre gange om ugen, og du skal regne med 5 - 10 minutter per behandling. Gennemsnitlig gives 12 behandlinger i en serie, men der er tilfælde hvor patienten er symptomfri efter 4-5 behandlinger og andre gange hvor vi har givet op til 20 behandlinger før der ikke er smerter mere. Såfremt der ikke er tydelig bedring efter 8 behandlinger, nytter det ikke noget at fortsætte.

Akupunktur

Akupunktur er en årtusind gammel, oprindelig kine­sisk metode, velegnet til at lindre symptomerne ved mange fysiske og visse psykiske tilstande. Akupunk­tur antages også at fremskynde kroppens evne til at reparere sig selv.

Akupunkturen har vundet stigende indpas i Danmark de sidste 20 år. Den er blevet et nyttigt og godt supple­ment til vores sædvanlige medicinske kunnen. Aku­punktur virker bl.a. ved at stimulere de fine nerver, der løber i huden og langs blodkarrene. Herigennem på­virkes centralnervesystemets kontrol over andre le­gemsdele og organer.

De seneste års forskning har vist, at akupunktur kan påvirke mange af kroppens funktioner: Nervesystem, hud og muskler, hjerte og blodcirkulation, åndedræts- og fordøjelsessystem, hormonudskillelse og antistof­produktion samt urinveje og kønsorganer.

Hvordan foregår akupunktur?

Hver patient bliver individuelt bedømt af lægen, og behandlingen bliver tilpasset den enkelte patient.

Ved behandlingen bliver der ført tynde, sterile stålnåle gennem huden. Antallet af nåle varierer fra en eller to til flere. Nålene kan blive siddende fra få minutter til ca. en halv time. Nålepåvirkningen kan stimuleres en­ten af lægen eller ved hjælp af en ganske svag elek­trisk strøm.

Ved indstik af nålene kan der være ganske kortvarig let smerte og efterfølgende en fornemmelse af tyngde el­ler varme. Patienten behandles sædvanligvis en eller to gange om ugen og der gives som regel fem eller flere behandlinger afhængig af tilstanden.

Hvad kan behandles med akupunktur?

Smerter

 • Forskellige led- og muskelsmerter, f.eks. rygsmerter, "kold skulder" og tennisalbue.
 • Forskellige former for hovedpine, f.eks. migræne. Menstruationssmerter.
 • Akupunktur kan også lindre smerter efter operationer eller skader, f.eks. idrætsskader

Allergiske lidelser

 • Astma, høfeber og visse typer eksem og overfølsomheldsreaktioner

Kredsløbsforstyrrelser

 • Lægkrampe og hjertekrampe (angina pectoris).

Kroniske betændelser

 • f.eks. bihulebetændelse.

Mave-tarmproblemer

 • Mavesår, tyktarmskatar, diarré og forstoppelse.

Hudproblemer

 • F. eks. for tør hud, for fugtig hud og visse kløetilstande.

Hvad kan ikke behandles med akupunktur ?

Akupunktur er ikke noget tryllemiddel. Hvor der f.eks. foreligger større legemlige, permanente forandringer, kan disse ikke udbedres med akupunktur.

Akupunktur kan heller ikke påvirke forløbet af ondar­tede sygdomme, f.eks. kræftlidelser, men kan ofte lin­dre ledsagende smerter eller kvalme.

Hvem må foretage akupunktur ?

Ifølge dansk lovgivning må kun læger, dyrlæger og tandlæger udføre akupunktur.

Ikke-læger har kun tilladelse til at lave akupunktur, hvis der er læge til stede ved selve behandlingen. Behandlingen sker på lægens ansvar og er omfattet af dennes forsikring.

Hos os på Låningen 1:

I vores praksis er det mig, Uwe Karstensen, som laver akupunktur, og det har jeg gjort siden 1995. Mine erfaringer har jeg dels fået her i landet ved forskellige kurser og i England hos en af pionererne i moderne akupunktur, Palle Rosted.

De bedste erfaringer har jeg med akut smertebehandling såsom migræne, sportsskader og almindelige myose tilstande. Desuden interesserer jeg mig også for de ovenfor nævnte tilstande.

Ultralydsundersøgelse

Ultralydsundersøgelse anvendes til undersøgelse af flere forskellige tilstande ved hjælp af et ultralydshoved, der placeres på huden over det sted, man ønsker at undersøge. Det er ufarligt og smertefrit.

Bl.a. anvender jeg det til scanninger af gravide for at se fosterstørrelse og graviditetslængden.

I forbindelse med skader på sener og muskler kan man også få et indtryk af skadens omfang.

Ved udredning for hjertekarsygdomme kan gennemstrøming af blod i halsens hovedpulseåre vurderes. Ved indsnævringer vil der evt. være behov for medicinsk behandling eller yderligere udredning på special afdeling .